mardi 11 février 2014

160 P Jan Nepomucen Janowski : lista dzieł

Lista dzieł Jana Nepomucena Janowskiego (1803-1888), politycznego działacza i pisarza


Accueil (Do głównej strony)

Table des matières (Do spisa rzeczy)

Bibliographie (Do bibliografii)


Ta strona jest polską wersją francuskiej strony Jean-Népomucène Janowski 2 Liste de ses oeuvres.
Biograficzna wiadomość o Janie Nepomucenie Janowskim znajduje się na stronie Jan Nepomucen Janowski (1803-1888).
Prawie wszystkie dzieła tego autora zostały opublikowane we Francji, często jednak po polsku.
Opracowałem listę z listy Worldcat, która zawiera około 80 elementów.

Lista
Dzieła
*po łacińsku
*po francusku
*po polsku
  
1) Po łacińsku
*Investigentur omnes sententiae et loci iuris Romani, quotquot in Cadlubcone* occurant et indicentur fontes eorum, Varsovie, Typis Collegii Scholarum Piarum, 1827 (Dissertatio Universitatis Litterarum Regiae Varsaviensis Iureconsult. Ordo.)
Przepis
*Cadlubco : Wincenty Kadłubek (1150-1223) napisał Magistri Vincentii Chronica Polonorum, ca 1207

2) Po francusku
*Les Derniers Momens de la révolution de Pologne en 1831, Condé-sur-Noireau, J.-P. Auger, 1833
*La Politique oriento-méridionale du cabinet de Pétersbourg considérée dans son rapport avec la cause polonaise, Poitiers, L. Bources, 1836.
*La Vérité́ sur le général Rybinski : 7 juin 1849, Sceaux, Drukarnia E. Dépée, ca 1849 ?
*Un mot d'histoire sur les jésuites dans l'ancienne Pologne, Bruxelles, C. Muquardt, 1874 (jako « Prawdic II »)

Mowy
*Sur la Pologne : réfugié polonais, prononcé à l'anniversaire de la révolution polonaise, célébré à Laval, le 29 novembre 1833, Mortain, 1834
*Discours : réfugié polonais, lors de la réunion qui eut lieu à Vire, le 29 novembre 1834, 4ème anniversaire de la révolution polonaise, 1834

Tłumaczenie na francuski
* Maurycy Mochnacki, Essai historique et politique sur le royaume de Pologne (1815-1830), Paryż, Cabinet de lecture polonais, 1847 (jako « J. N. J. »)

3) Po polsku
*Krótki katechizm polityczny, Bourges, 1833
*Prawa człowieka i obywatela oraz katechizm polityczny, Agen, Drukarnia Julien Duillot, 1834.
« Merum nomen sine re », czyli król de facto, świstek polityczny, Paryż, Drukarnia Bourgogne i Martinet, 1844.
*List otwarty do Adama Jerzego Czartoryskiego, Londyn, Grays Inn Road, 1855.
*Margrabia Alexander Wielopolski, Paryż, Librairie polonaise, 1861.
*O Początku Demokracyi Polskiéj : Krótka Wiadomość, Paryż, u autora, 1862.
*Rzym i Polska : kilka dokumentów historycznych od roku 1831, Paryż, U autora, 1863
*Moja korespondencya z księciem Władysławem Czartoryskim, głównym ajentem dyplomatycznym Tajnego Rządu Narodowego, Paryż, U autora, 1864.
*List otwarty do teraźniejszego Towarzystwa Demokratycznego, Paryż, Librairie du Luxembourg i Lipsk, E. Ł. Kasprowicza, 1867
*Ksia̜źe̜ta Czartoryscy : krótki rys historyczny, Poznań, Drukarnia Tygodnika Wielkopolskiego, 1873.

Dzieła bez  daty
*Towarzystwo demokratyczne Polskie,  Paryż, Bourgogne i Martinet
*Do wydawcy Królów polskich : 25 październik 1832, Paryż, A. Pinard
*Oświadczenie z powodu podanego do cara przez Towiańszczyków memoryału, Paryż, Bourgogne i Martinet

Wspólne dzieła
*Jan Nepomucen Janowski i Charles-Edmond Chojecki, XXXIa Rocznica powstania listopadowego, (1861)
* Artur Wołyński, Leopold Winkler, Jerzy Kalkstein, Helmina von Chézy i Jan Nepomucen Janowski, Stuletniéj niewoli rok pierwszy : dzieło zbiorowe, Poznań, Drukarnia Tygodnika Wielkopolskiego, 1872.

Czasopismo
*Przegląd Dziejów Polskich, Poitiers, A. Pichot, 1836-1844.

Tłumaczenia na polski
* Moses Mendelssohn, Obrzędowe ustawy Żydów co do spadków, opiek, testamentów i stosunków małżeńskich, o ile się te dotyczą własności, Warszawa, 1830 (z niemieckiego)
*François Lamennais, Księgi Ludu, Londyn, 1858 (z francuskiego)
  
Dzieła niedawno wydane
*Notatki autobiograficzne, 1803-1853, Wrocław, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1950 (wyd. przez Mariana Tyrowicza)
*Polemiki ideologiczne J.N. Janowskiego, Warszawa, 1960 (wyd. przez Helenę Rzadkowskę)Création : 11 lutego 2014
Ostatnia zmiana 
Révision : 25 07 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Strona : 160 P Jan Nepomucen Janowski : lista dzieł
Powiązanie  : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2014/02/jan-nepomucen-janowski-lista-dzie.html


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire