samedi 22 juin 2013

76 Maurice Karasowski 3 Frédéric Chopin : l'édition polonaise (1882)

Quelques informations à propos l’édition polonaise du livre de Maurice Karasowski consacré à la vie de Chopin (1882)


Classement : questions biographiques ; écrits sur Chopin
Ceci est la suite de la page Maurice Karasowski biographe de Chopin, consacrée à cet auteur (1823-1892), musicien et critique musical qui a vécu à Varsovie, puis à Dresde et a écrit, sur Chopin, un ouvrage concernant sa jeunesse (Młodość Fryderyka Szopena, 1869), puis une biographie d’ensemble, publiée d’abord en allemand (voir la page Friedrich Chopin Sein Leben, seine Werke und Briefe, Dresde, 1877 et 1878), puis en polonais, édition qui fait l’objet de cette page.

Editions
*Fryderyk Chopin Życie - Listy – Dzieła, Varsovie, Gebethner et Wolff, 1882 (notice Worldcat), disponible à la Bibliothèque polonaise de Paris.

Traduction
*ショパンの生涯と手紙 / Shopan no shogai to tegami, Tokyo, Shinsheisha, 1923 (notice Worldcat)

Présentation
1) La page de titre
Elle est libellée comme suit :
« FRYDERYK CHOPIN.
ŻYCIE - LISTY - DZIEŁA
przez
Maurycego Karasowskiego.

Motto :
Chopin ist und bleibt der kühnste une stolzeste Dichtergeist der Zeit.
Robert Schumann.

Tom 1.

WARSZAWA,
NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA.
1882 »

Cette édition est présentée en deux tomes réunis en un seul volume.

2) L’avant-propos (Przedmowa)
Il est assez court (trois pages, numérotées I à III).
Le texte polonais
« W niniejszej pracy, jaką ośmielam się uwadze ziomków przedstawić, zawiera się owoc dwudziestoletnich trudów, podjętych w celu wyszukiwania i gromadzenia materyałów, dotyczących życia Fryderyka Chopina.
Główną i jedyną* jej zaletą, są jego listy; posiadanie takowych zawdzięczam przedewszystkiem rodzinie Fryderyka, i tych kilka, w rozprawie pod tytułem: "Młodość Chopina" drukowałem juź w Bibliotece Warszawskiej 1862 roku.
Właśnie kiedy byłem zajęty przepisywaniem listów z późniejszej epoki jego życia, przerwałem moją pracę i r. 1863 wyjechałem z kraju. To co podówczas zdołałem przepisać, zachowałem, resztę zaś, mianowicie listy pochodzące z Paryża, zwróciłem rodzinie Chopina. Niestety, nie przypuszczałem, że ich już nigdy nie obaczę, nieszczęśliwym bowiem składem okoliczności, w kilka miesięcy później, wszystkie uległy zniszczeniu!...
Pragnąc i tę odrobinę, po znakomitym naszym mistrzu piśmiennych pamiątek, jakie się w mojem posiadaniu znajdowały, od zagłady ocalić, wydrukowałem 1869 roku także w Bibliotece Warszawskiej, a nawet Redakcya jej, uznała za stosowne wydać takowe w osobnej odbitce.
Osiedliwszy się następnie* w Dreznie i mając z powodu mojego powołania codzienne z artystami i muzykalnym światem stosunki, ku wielkiemu mojem zdziwieniu przekonałem się iż o Chopinie, którego dzieła muzyczne Niemcy tak wysoko cenią, nietylko mało co wiedzieli, lecz nawet to co wiedzieli, niedokładne było, przekształcone, z prawdą niezgodne. To mię spwodowało do skreślenia życiorysu Fryderyka w języku niemieckim.
Dzisiaj, pochlebiam sobie, wiedzą już oni, wie świat cały, kim on był i jakim był.
Od wydania pierwszej niemieckiej edycyi, upłynęło lat kilka; wyszło to na korzyść książki polskiej, gdyż przez ten czas, niektóre niedokładności, wątpliwe fakta, o ile mogłem, sprostowałem, wyjaśniłem i wielu nowemi materyałami, tudzież nieznanemi listami Chopina pomnożyłem.
Jakiego dozna praca moja od współziomków przyjęcia, nie wiem; lecz zapewnić ich mogę, że czyniłem co było w mojej mocy, aby w niej przedstawić najzupełniejszy obraz życia artysty, który pozostanie na zawsze chlubą i zaszczytem naszego kraju!
Maurycy Karasowski.
W Dresnie,
dnia 16 listopada 1881 r.  »
* souligné ci-dessus un passage non traduit ci-dessous
Traduction
« Dans le présent ouvrage, que j’ai l’audace de présenter à l’attention de mes compatriotes, est enfermé le fruit de vingt ans de travail entrepris dans le but de réunir et de choisir des matériaux touchant à la vie de Frédéric Chopin.
Le principal et premier* mérite de l’ouvrage réside dans la correspondance de Chopin ; je dois avant tout à la famille de Frédéric d’avoir pu disposer de ses lettres, et j’en ai publié quelques-unes sous le titre «  Młodość Chopina », dans Biblioteka Warszawska dès 1862.
Précisément alors que j’étais occupé à la copie des lettres de la partie suivante de sa vie, j’interrompis mon travail et, en 1863, quittai le pays. Je conservai ce que j’avais réussi à copier auparavant, et je retournai le reste à la famille de Chopin, notamment des lettres en provenance de Paris. Hélas… je n’envisageais pas  que je ne les reverrais jamais, car par un concours malheureux de circonstance, quelques mois plus tard, toutes succombèrent à la destruction** !...
Désirant sauver de la destruction le peu de souvenirs écrits sur notre remarquable maître, tels qu’ils s’étaient trouvé en ma possession, je [les] publiai en 1869, de nouveau dans Biblioteka Warszawska, et de surcroît, la rédaction [de la revue] admit l’opportunité de les publier en volume séparé.
M’étant ensuite* établi à Dresde et ayant à cause de ma profession des relations quotidiennes avec des artistes et avec le monde musical, à mon grand étonnement, je dus me convaincre que les Allemands non seulement savaient peu de chose de Chopin, dont ils apprécient beaucoup les œuvres musicales, mais ce qu’ils savaient était imprécis, déformé, non conforme à la vérité. Cela m’amena à écrire une biographie de Frédéric en langue allemande.
Aujourd’hui, je m’en flatte, ils savent, tout le monde sait, qui il était et comment il était.
Depuis la parution de la première édition allemande, quelques années ont passé, au bénéfice du livre polonais, car, pendant ce temps, j’ai autant que je le pouvais rectifié et éclairci quelques imprécisions et fait douteux, et [wyjaśniłem i wielu nowemi materyałami, tudzież nieznanemi listami Chopina pomnożyłem].
Je ne sais pas quel accueil mes compatriotes feront à mon travail ; mais je puis les assurer que j’ai fait ce qui était en mon pouvoir pour y présenter l’image la plus complète de la vie de cet artiste, qui restera pour toujours la gloire et l’honneur de notre pays !
Maurice Karasowski
A Dresde
Le 16 novembre 1881.  »
Problèmes de traduction (*)
*jedyny / premier : le sens habituel (« unique ») serait peu approprié dans une formulation : « principal et unique »
*następnie / ensuite : il veut sans doute dire « après son départ de Pologne » (en 1863) et non pas « après la publication de Młodość Chopina » (en 1869), dont il vient de parler.
Notes (**)
**destruction : les lettres en question ont été détruites « lors du saccage de l’appartement des Barcinski au deuxième étage du palais du comte André Zamoyski, suite à l’attentat manqué contre le nouveau lieutenant (namiestnik) du tsar, le comte Théodore Berg, survenu le 19 septembre 1863 » (biographie de Maurice Karasowski sur le site du Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
Remarques
Karasowski indique qu’il s’agit d’un texte corrigé et augmenté par rapport à la dernière édition allemande.

3) La table des matières
Elle est assez proche de celle de l’édition allemande ; certains thèmes ont cependant été ajoutés (indiqués en gras dans la traduction)
« Tome 1
Chapitre 1 (page 5)
Mikołaj Chopin. Rodzina jego. Przyjaciele domu. Żywny. Elsner.
Chapitre 2 (page 27)
Młodzieńcze lata Fryderyka. Pierwsze jego wystąpienie publiczne. Improwizacye. Pieśni ludu polskiego.
Chapitre 3 (page 51)
Dalszy ciąg młodości Chopina. Pierwsza wyciaczka za granicę kraju. Stosunek jego z księciem Antonim Radziwiłłem.
Chapitre 4 (page 67)
Podróż do Berlina. Przygoda jaka spotkała Fryderyka w drodze z powrotem do Warszawy.
Chapitre 5 (page 87)
Podróż do Wiednia. Chopin występuje w dwóch koncertach. Praga, Teplitz i Drezno.
Chapitre 6 (page 123)
Wpływ ostatniej podróży na Chopina. Listy do Tytusa Woyciechowskiego. Pożegnalne koncerta. Chopin opuszcza kraj.
Chapitre 7 (page 189 à 260)
Treściwy pogląd na stan muzyki w Niemczech i we Włoszech pomiędzy rokiem 1827 a 1830. Pobyt Chopina w Wrocławiu, Dreznie, Pradze i Wiedniu.

Tome 2
Chapitre 1 (page 1)
Pobyt w Monachium i Stuttgardzie. Przyjazd do Paryża. Zamysł Chopina brania lekcyj na fortepianie od Kalkbrennera. Korespondencya w tym względzie pomiędzy Chopinem a Elsnerem. Listy do Woyciechowskiego. Niepowodzenia. Chopin myśli porzucić Europę i udać się do Ameryki. Zamiar powrotu do Warszawy. Wieczór u Rothschilda.
Chapitre 2 (page 43)
Powodzenia jakich Chopin począł doznawać w Paryżu. Sąd o nim Fielda i Moschelesa. Wycieczki do Akwisgranu, Karlsbadu, Marienbadu, Drezna i Lipska. Wizyty u Mendelssona i u Roberta Schumanna. Chopin narzeczonym.
Chapitre 3 (page 71)
Poznanie się z panią George Sand. Chopin w towarazystwie swoich przyjaciół. Mała wycieczka do Anglii. Choroba. Przepędzenie zimy 1838-1839 na wyspie Majorce.
Chapitre 4 (page 123)
Przepędzenie lata* na wsi. Powrót do Paryża. Moscheles. Liszt. Rozrywki w Nohant.
Chapitre 5 (page 157)
Cierpienia domowego życia. Zerwanie z panią Sand. Wyjasd do Anglii. Powrót do Paryża. Choroba. Śmierć.
Chapitre 6 (page 203)
Chopin jako człowiek i jako nauczyciel
Chapitre 7 (page 229)
Chopin jako kompozytor. Jego dzieła.
Wykaz dzieł Chopina wydanych przez pierwotnych nakładców* (page 263) »
*Le passage souligné n'a pas été traduit ci-dessous.

Traduction
« Tome 1
1) Nicolas Chopin. Sa famille. Les amis. Żywny. Elsner.
2) Les années d’enfance de Frédéric. Sa première apparition publique. Improvisations. Chants du peuple polonais.
3) Suite de la jeunesse de Chopin. Son premier voyage à l’étranger. Sa relation avec le prince Anton Radziwill.
4) Le voyage à Berlin. Un événement que rencontra Chopin sur la route du retour vers Varsovie.
5) Le voyage à Vienne. Chopin apparait dans deux concerts. Prague, Teplitz et Dresde.
6) Influence de ces derniers voyages sur Chopin. Lettres à Titus Woyciechowski. Concert d’adieu à Varsovie. Chopin quitte le pays.
7) Regard succinct sur l’état de la musique en Allemagne et en Italie en 1827. Séjour de Chopin à Breslau, Dresde, Prague et Vienne.

Tome 2
1) Séjour à Munich et Stuttgart. Voyage vers Paris. Projet de Chopin de prendre des leçons de piano de Kalkbrenner. Correspondance à ce sujet entre Chopin et Elsner. Lettres à Woyciechowski. Déconvenues. Chopin pense quitter l’Europe et se rendre en Amérique. Echec. Intention de retour à Varsovie. Soirée chez les Rothschild
2) Chopin comment à jouir d’un certain succès à Paris. Jugement à son sujet de Field et de Moscheles. Voyages à Aix, Carlsbad, Marienbad, Dresde et Leipzig. Visite à Mendelssohn et à Robert Schumann. Chopin fiancé.
3) Rencontre avec Madame George Sand. Sa vie dans la société de ses amis. Petite excursion en Angleterre. Maladie. L’hiver 1838-1839, séjour sur l’île de Majorque
11) Séjour le reste de l’année à la campagne. Retour à Paris. Moscheles. Liszt. Les divertissements à Nohant.
12) Les souffrances de la vie domestique. Discorde avec Madame Sand. Voyage en Angleterre. Retour à Paris. Maladie. Mort.
13) Chopin comme être humain et comme professeur
14) Chopin comme compositeur. Ses œuvres.
*Liste des œuvres originales publiées de Frédéric Chopin, ordonnées selon le numéro d’opus
*Liste des œuvres de Chopin [???] ».

A suivre
Chapitre 1, principalement consacré à Nicolas Chopin ; l'édition polonaise présente des différences importantes avec l'édition allemande de 1878Création : 22 juin 2013
Mise à jour : 4 avril 2014
Révision : 25 août 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 76 Maurice Karasowski 3 Frédéric Chopin : l'édition polonaise (1882)
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/06/maurice-karasowski-3-ledition-polonaise.html


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire