jeudi 18 mai 2017

300. La famille Wolowski 8 : à propos de Jean Kanty Wolowski

Quelques informations sur la famille Wolowski : ascendance et biographie de Jean Kanty Wolowski (1803-1864)


Classement : histoire de la Pologne ; histoire de la France ; famille Wolowski
Troisième partie : La nationalité de Frédéric Chopin, notamment :Ceci est la suite des pages

Sommaire de la page
La famille Wolowski
Sources concernant Jan Kanty Wolowski
Extraits
Analyse

La famille Wolowski
Cette famille polonaise est en partie devenue française à l’occasion de la Grande Emigration, à laquelle ont participé François Wolowski (1776-1844), juriste, et son fils Louis (1810-1876), naturalisé français en 1834. Un autre membre illustre de cette famille est la musicienne Marie Szymanowska née Wolowska (1789-1831).
Il s’agit d’une famille anciennement juive de la ville de Rohatyn, issue d’Elisha Shor (mort en 1757), dont les enfants se sont convertis au christianisme au milieu du XVIIIème siècle dans le cadre d'un mouvement religieux messianique créé par Jacob Frank (1726-1791).
Ce mouvement est évoqué plus en détail sur la page La famille Wolowski 2 : selon Pawel Maciejko (présentation de l’ouvrage).
J’étudie ici la biographie et l’ascendance d’un autre membre notable de la famille Wolowski, Jean Kanty (Jan Kanty Wołowski, 1803-1864).
Son prénom se réfère à un saint polonais, Jean de Kenty (Jan Kanty, 1397-1474).

Sources
*Jewish Virtual Library (lien
*Wirtualny Sztetl (lien
*Sejm Wielki Jean Kanty Wolowski (lien)
*Sejm Wielki Paul Wolowski (lien)
*Sejm Wielki Henriette Wolowska (lien)
*Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny, page  240, notice citée par le site Sejm Wielki
Non consultée
*Wojciech Witkowski, Aleksander This i Jan Kanty Wołowski, wybitni prawnicy Królestwa Polskiego, Lublin,  2001 (cf. lien)

Extraits
Source : Jewish Virtual Library
«  Jurist, great-grandson of Elisha Schor, held the position of secretary of state in Congress Poland and was one of the draftsmen of the civil code of Poland. In 1839 he was raised to the nobility by Nicholas I and in 1861 was appointed dean of the faculty of law at the University of Warsaw. He was the only former Frankist not ashamed of his Jewish origin, of which he was even proud. »
Traduction
«  Juriste, arrière-petit-fils d'Elisha Shor, occupa le poste de secretaire d'Etat dans la Pologne du Congrès et fut une des rédacteurs du code civil de Pologne. En 1839, il fut anobli par Nicolas I et en 1861 fut nommé doyen de la faculté de Droit de l'Université de Varsovie. Il fut le seul ancien Frankiste à ne pas avoir honte de son origine juive, dont il était même fier. »

Source : Wirtualny Sztetl
« Syn Pawła Wołowskiego i Marianny Szymanowskiej, uczony, adwokat, prokurator, Główny Dyrektor Sprawiedliwości w rządzie Królestwa Polskiego, pierwszy dziekan Wydziału Prawa i Administracji Szkoły Głównej Warszawskiej, współtwórca „Kodexu Cywilnego Królestwa Polskiego”. W 1863 r. car pozbawił go piastowanych stanowisk, ponieważ Kanty podejrzewany był o popieranie powstania styczniowego i działania antyrządowe. W wyniku śledztwa, pod koniec 1863 roku został zesłany na Sybir do miejscowości Narowczat, gdzie zmarł 31.10.1864 roku na zapalnie płuc. » 
Traduction
« Fils de Paul Wolowski et de Marianne Szymanowska, lettré, avocat, procureur, Directeur principal de la Justice dans le gouvernement du royaume de Pologne, premier doyen de la Faculté de Droit et d’administration de l’Ecole supérieure de Varsovie [1861], collaborateur au Code civil du royaume de Pologne. En 1863, le tsar le priva des postes ???, étant donné que Kanty était soupçonné de soutenir le soulèvement de Janvier et de menées antigouvernementales. Résultat de l’enquête, vers la fin de 1863, il fut envoyé en Sibérie, dans la localité de Narowczat, où il mourut le 31 octobre 1864 d’une inflammation des poumons. »

Source : Sejm Wielki
*Père : Paul Wolowski (Pawel Wołowski, 1778-1831), dont la filiation n’est pas indiquée.
*Mère : Marianne Szymanowska (Marianna Szymanowska, ca 1770-1836)
*Épouse : Henriette Wolowska (Henrjetta Wołowska, 1801-1860), fille de Louis Wolowski (1764-1732) et donc sœur de Thècle Wolowska, épouse de François Wolowski (1786-1844)

Source : Internet
*Frère : Bronislaw Wolowski (Bronisław Wołowski, dates à préciser), auteur de différents ouvrages dont deux en français (Dombrowski et VersaillesLes fêtes en Portugal Notes et souvenirs de voyage)

Source : Rafał Gerber
« Pochodził z rodziny frankistów. 7 XI 1816 złożył do Aleksandra I podanie o wyrobienie mu odpowiedniej posady, ponieważ przy organizowaniu Komisji Rząd. Spraw Wewn. i Policji w grudniu 1815 stracił swoją (cenzor paszportowy i szef Wydziału Paszportowego z pensją roczną 7000 złp.). Cesarz polecił Nowosilcowowi przesłać podanie do namiestnika z poparciem. Wybitny prawnik warszawski. Brat Ludwika. W 1818 asesor Trybunału Cywil. w Płocku. Następnie przeszedł do adwokatury. W 1821-1832 był adwokatem przy Sądzie Apel. Król. Polskiego. Podczas powstania listopadowego był członkiem Rady Municypalnej Warszawy i członkiem Tow. Wychowania Dzieci po Poległych Rycerzach Polskich. Należał do redakcji „Themis Polskiej”, a potem „Biblioteki Warsz.” Świetny pisarz, autor traktatu O dziejach polskiej hipoteki, drukowanego w „Concordance des lois hypothétiques”. Do 1842 był obrońcą w Sądzie Najwyższej Instancji, w 1842-1847 pomocnikiem naczelnego prokuratora. Zbliżył się do szefa najwyższej magistratury, Aleksandra Thisa, a gdy ten zmarł w Meranie w 1846, od sierpnia 1847 do kwietnia 1861 był naczelnym prokuratorem IX Departamentu Rządzącego Senatu. Członek komisji do przejrzenia projektu kodeksu cywilnego dla Król. Polskiego. W kwietniu 1861 mianowany na wniosek Wielopolskiego głównym dyrektorem Komisji Sprawiedliwości, jednakże już w czwartym dniu urzędowania podał się do dymisji na znak protestu przeciwko masakrze w dniu 8 IV 1861 w Warszawie. We wrześniu 1862 jako czołowy prawnik został powołany na prof. procedury sądowej oraz prawa cywil. i pierwszego dziekana Wydz. Prawa w Szkole Głównej. Przemówienie inauguracyjne W. poświęcone było zadaniom nauk społecznych i ich wzajemnej od siebie zależności. W 1863 na wiosnę oskarżono go o napisanie artykułów znalezionych podczas rewizji u Ludwika Górskiego, a wymierzonych przeciw władzom rosyjskim, oraz o utrzymywanie stosunków z bratem, wybitnym emigracyjnym ekonomistą, członkiem biura Hotelu Lambert, atakującym na międzynarodowych kongresach ustrój carski. Został aresztowany i zesłany w głąb Rosji. Zmarł na zesłaniu w Narowozacie pod Penzą. W 1868, już pośmiertnie, ukazał się drukiem jego 2-tomowy Kurs kodeksu cywilnego. W 1821 należał do loży „Świątynia Izys” w Warszawie. »

Analyse
En l’état, le lien généalogique entre Jean Kanty Wolowski et Elisha Shor ne peut pas être précisé.Création : 18 mai 2017
Mise à jour :
Révision : 4 juillet 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 300 La famille Wolowski 8 : à propos de Jean Kanty Wolowski
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2017/05/jan-kanty-wolowski.html
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire